Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Atenció, comunicació i participació (manca de resposta)


31/05/2022