Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Atenció, comunicació i participació (manca de l’ús del català)


13/06/2022