Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa que denuncia la sanció per la instal·lació d’un aire condicionat


18/05/2022