Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa que denuncia el tracte de la Guàrdia Urbana


18/05/2022