Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa per la transparència en la selecció dels participants en un festival organitzat per l’ICUB


17/05/2022