Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa per la disconformitat amb l’actuació de la Guàrdia Urbana


18/05/2022