Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa d’accés a la informació en matèria d’accessibilitat i autonomia personal


18/05/2022