Decisió de la síndica de greuges sobre la queixa presentada en matèria de participació ciutadana, informació pública i medi ambient sobre la reforma de la Diagonal


22/03/2021