Decisió de la síndica de greuges referent a la queixa presentada pels treballadors municipals de serveis socials sobre el protocol d’execució dels llançaments a Barcelona


22/03/2021