Decisió de la Síndica de Greuges referent a la queixa presentada en matèria d’Ús de l’espai públic (Incivisme a Ciutat Vella)


22/03/2021