Decisió de la Síndica de Greuges referent a la queixa presentada en matèria de salut pública (despreniment de fibres d’amiant en un edifici)


22/03/2021