Decisió de la Síndica de Greuges referent a la queixa presentada en matèria de Procediment administratiu comú (Adquisició T-Verda)


22/03/2021