Decisió de la síndica de greuges referent a la queixa presentada en matèria de l’ús de l’espai públic (zones de jocs infantils accessibles i adaptades a infants amb discapacitat)


22/03/2021