Decisió de la Síndica de Greuges referent a la queixa presentada en matèria de Llicències d’activitat econòmica (Tancament d’un prostíbul)


22/03/2021