Decisió de la Síndica de Greuges en matèria de contaminació acústica (molèsties de soroll prolongades en el temps)


22/03/2021