Decisió de la síndica de greuges de Barcelona referent a la queixa presentada per la Associació de Veïns de la Illa Robador en materia de mediació i convivència


22/03/2021