Actuació d’ofici de la Sindicatura de Greuges referent als criteris d’autorització de terrasses quan hi ha concurrència de sol·licituds


22/11/2021