Actuació d’ofici arran de la modificació dels articles 39 i 40 de l’Ordenança de Mesures per Fomentar i Garantir la Convivència Ciutadana a l’Espai Públic


25/11/2020