Entre altres temes, durant el PRADPI va tractar-se el rol de l’ombudsman envers els següents temes: pobresa, salut, educació, igualtat de gènere, treball, aigua i medi ambient, conflictes socials, habitatge, etc.

Nota de premsa