La Unió Europea ha dotat de pressupost el projecte “iDEM: Espais democràtics innovadors i inclusius per a la deliberació i la participació”,al qual participa la Sindicatura de Greuges de Barcelona.

Aquesta iniciativa, liderada per la Universitat Pompeu Fabra, busca potenciar l’accés als processos de participació i deliberació a persones amb diversitat funcional, i compta amb la participació de 11 institucions de 6 països diferents.

Entitats participants

El projecte compta amb una diversitat d’institucions participants: la Universitat Pompeu Fabra, la Sindicatura de Greuges de Barcelona, l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, la Fundación Cibervoluntarios, la Organización de entidades en favor de las personas con Discapacidad Intelectual de la Comunidad de Madrid (Plena Inclusión Madrid) per part de l’estat espanyol, juntament amb la Universitat de Leeds (Regne Unit), CFS GmbH (Àustria), el Nexus Institut Fur Kooperations Managemenet und Interdisziplinare Forschung GMBH (Alemanya), el National Microelectronics Applications Centre Ltd (Irlanda), i Anffas Nazionale i Actionaid International Italia Onlus (Itàlia).

Cadascuna d’aquestes institucions aportarà una part clau en el procés, sent el rol de la Sindicatura el de implementar i potenciar canals de participació per fomentar la implicació de persones amb situacions de vulnerabilitat (diversitat funcional, gent gran, persones migrades) en espais de decisió sobre el dret a la ciutat i els drets humans de proximitat.

Facilitar l’accés a la participació

“iDEM: Espais democràtics innovadors i inclusius per a la deliberació i la participació” vol servir per entendre les limitacions en la participació d’aquests col·lectius de manera interseccional i dissenyar una solució per apropar aquests processos en aquests sectors de la ciutadania. El projecte parteix d’un anàlisi interseccional de les condicions sota les quals les estructures de poder existents limiten la participació de col·lectius vulnerabilitzats.

Aquest serà el primer estudi que investigarà la intel·ligència artificial i els mètodes de processament del llenguatge natural com a facilitadors per abordar la desigualtat política per a la deliberació i la participació en espais democràtics.