Per tal de conèixer la seva adequació, funcionament i planificació, el síndic de greuges de Barcelona, David Bondia, ha anunciat que durant els mesos de novembre i desembre del 2021 visitarà les dotze infraestructures de la Guàrdia Urbana (GUB) a la ciutat: les deu unitats territorials (una per districte); la seu de la Divisió Policial de Trànsit a la Zona Franca, i la sala conjunta de comandament GUB-Mossos d’Esquadra del carrer Lleida.

La finalitat d’aquesta anàlisi in-situ és comprovar que les instal·lacions s’adeqüen als estàndards internacionals de monitoratge d’espais de treball policial, així com contrastar que són idònies per acollir i atendre les persones usuàries del servei i les persones treballadores.  

El cicle de visites començarà el dijous 11 de novembre en una de les infraestructures ja mencionades: la seu de la Divisió Policial de Trànsit a la Zona Franca. La Sindicatura de Greuges de Barcelona és coneixedora que en aquesta dependència policial es custodien persones detingudes sota la responsabilitat de la Guàrdia Urbana, i per tant podrà analitzar en primera persona quin és l’estat de les cel·les i les infraestructures destinades a la custòdia d’aquestes persones.

En les visites hi participaran el síndic de greuges, membres del seu equip assessor i un/a professional de l’advocacia especialista en la matèria. Prèviament s’haurà confeccionat un document model per analitzar amb els mateixos criteris i paràmetres cadascuna de les diverses ubicacions de la Guàrdia Urbana. Els propòsits finals d’aquestes actuacions són l’elaboració d’un informe d’avaluació relatiu a la idoneïtat de les instal·lacions del cos policial local de la ciutat, i el trasllat de possibles recomanacions que permetin millorar la qualitat de la prestació del servei d’aquestes instal·lacions.