La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha conclòs que l’expulsió de l’infant de l’activitat el primer dia és una situació discriminatòria que vulnera els seus drets.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha recomanat a l’Institut Barcelona Esports (IBE) que estableixi les mesures de control oportunes per evitar la repetició de situacions discriminatòries, així com valorar si els fets d’aquesta desigualtat són susceptibles d’infracció administrativa.

Discriminació d’un infant en un casal d’estiu

Una família barcelonina va dirigir-se a la Sindicatura de Greuges de Barcelona per traslladar el malestar pel tracte rebut pel seu fill a un casal d’estiu organitzat per un Centre Esportiu Municipal (CEM) gestionat per una entitat privada.

Exposava que el seu fill de 6 anys presenta dificultats en l’aprenentatge, fet que no ha impedit seguir l’escolarització i dur a terme qualsevol activitat. Té certs problemes pel que fa a la lectura, l’escriptura o les matemàtiques, on compta amb una persona de suport a l’escola, però activitats com la psicomotricitat, la piscina, l’anglès, la música o la plàstica les gestiona sol.

D’acord amb les recomanacions rebudes, tant de la psicòloga de l’escola com de la psicopedagoga del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil, la família va apuntar el seu fill a un casal d’estiu per facilitar la socialització de l’infant i compartir el joc. Primer va assistir al casal de l’escola durant dues setmanes, on tot va anar bé, i posteriorment el van inscriure una setmana a aquest casal d’estiu.

Abans d’iniciar l’activitat, la família va contactar amb el responsable del casal per explicar la situació del seu fill, i se’ls va respondre que no hi havia cap dificultat perquè tenien un equip preparat. Tanmateix, el primer dia, en el moment de recollir l’infant, el responsable els va dir que el seu fill havia donat molts problemes; que feia endarrerir el grup a les activitats; que no podria assistir a la sortida lúdica a un parc aquàtic perquè no se’l podia deixar sol, i que no podien tenir un monitor només per a un nen, de forma que l’opció seria que l’endemà no tornés al Casal.

La família considera inadmissible la vulneració de drets que va patir el seu fill en una instal·lació pública de l’Ajuntament de Barcelona, així com el dany moral i l’afectació per la seva autoestima, motiu pel qual van decidir presentar una queixa per escrit al centre.

L’actuació municipal

L’Institut Barcelona Esports ha informat la Sindicatura de Greuges de Barcelona que immediatament després de tenir coneixement d’aquests fets, va posar-se en contacte amb la família i amb el gerent de l’entitat. Des de l’IBE s’afegeix que no hi ha constància de fets similars en tots els anys que aquesta entitat porta gestionant el centre esportiu municipal. 

Per últim, l’IBE va contactar amb la família, va lamentar els fets succeïts i va exposar la voluntat de continuar treballant amb el club en el marc del programa Esport Inclou, per evitar que torni a repetir-se una situació com aquesta.

Les valoracions de la Sindicatura

Aquesta activitat d’estiu per a infants té lloc en el context del Protocol de la campanya d’activitats de vacances d’estiu per a infants i adolescents de l’Ajuntament, que té l’objectiu que totes les activitats de la campanya siguin inclusives. Per aquest motiu, s’hauran de fer efectius els mitjans per a la participació de tots els infants amb independència de les seves condicions físiques, psíquiques o sensorials.

Per a aquesta finalitat, el Protocol requereix que les activitats disposin dels recursos tècnics i humans necessaris per garantir la inclusió. En cas que l’infant presenti unes necessitats d’atenció específiques, l’Ajuntament dóna suport a l’entitat promotora complementant l’equip de monitors, i fins i tot preveu un tant per cent de reserves de places.

Des de la Sindicatura de Greuges de Barcelona s’ha conclòs que l’expulsió de l’infant de l’activitat el primer dia és una situació discriminatòria i que vulnera els seus drets, tal com ho han reconegut l’entitat gestora i l’IBE, que van oferir disculpes a la família des del primer moment, amb la indicació que no tornaria a passar.

Les polítiques de l’Ajuntament fan èmfasi i treballen per un esport inclusiu que permeti gaudir a tothom, especialment als infants i adolescents. La Sindicatura de Greuges de Barcelona vol destacar que, més enllà de les disculpes, per tal que situacions com aquesta no es tornin a repetir i establir mecanismes de control per evitar-ho, cal valorar si l’actuació de l’entitat gestora suposa la vulneració de l’ordenament jurídic i la comissió d’alguna infracció administrativa que requereixi sanció.