Arran de la queixa de diverses entitats socials, la defensoria ha demanat informació al consistori per saber si ha canviat el circuit per la tramitació dels informes de coneixement de residència

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha demanat informació a l’Ajuntament de Barcelona sobre la tramitació dels informes de coneixement de residència (ICR), necessaris per garantir l’empadronament de persones sense domicili fix a la ciutat.

Aquesta petició d’informació parteix de la queixa d’una entitat social que atén a persones que estan en situació de carrer i que necessiten empadronar-se, i coincideix amb el que també manifesten diverses entitats. Segons aquesta queixa, l’Oficina de Prestacions Socials i Econòmiques de l’Ajuntament de Barcelona, on aquesta entitat es dirigia habitualment per fer aquest tràmit, ara no registra les peticions per fer l’ICR i se’ls dirigeix a altres serveis, la qual cosa endarrereix el procés d’empadronament diversos mesos.

Dificultats i canvis al circuit de tramitació

L’entitat promotora de la queixa expressa que va acudir a l’Oficina de Prestacions Socials i Econòmiques de l’Ajuntament de Barcelona a presentar la instància per demanar l’ICR, tal com feia habitualment. Des de fa alguns mesos, al dia següent de fer aquesta gestió les persones interessades rebien un missatge al seu telèfon mòbil conforme no s’havia pogut comprovar la seva residència al municipi, sense que prèviament rebessin cap trucada.

En alguna ocasió, el telèfon de contacte facilitat a la instància era el de persones treballadores de l’entitat, que van poder comprovar aquesta pràctica municipal.

L’Oficina de Prestacions Socials i Econòmiques ha comunicat recentment a l’entitat promotora de la queixa que ja no emeten ICR i que cal acudir al SAIER o al Servei d’inserció Social (SIS), en el supòsit que la persona faci més d’un any que resideix a Barcelona.

Tant al SAIER com al SIS cal anar amb cita prèvia, i no hi ha disponibilitat fins a un mínim de tres mesos. Posteriorment, s’ha de fer un seguiment, entrevistes, etc. Entretant, la persona no pot accedir als serveis que requereixen d’empadronament, (com els serveis de salut) i les persones que tenen menors a càrrec tampoc els poden escolaritzar.

Un impediment pel gaudi de drets

Darrerament, les persones en situació de carrer podien accedir a l’empadronament sense domicili fix mitjançant els ICR registrats a l’Oficina de Prestacions Socials i Econòmiques, de manera que obtenir l’informe era independent de rebre atenció social en altres serveis de l’Ajuntament. Però si aquest tràmit requereix de l’atenció social prèvia de serveis com SAIER o SIS, que a més a més tenen una forta pressió assistencial, es dilata el procés d’empadronament.

Aquesta situació és especialment preocupant si tenim en compte que l’empadronament és un a metadret. És a dir, és la porta d’accés al gaudi d’un altre conjunt de drets com l’accés a la sanitat, al sufragi universal o a determinats ajuts.