La defensoria demana a l’Ajuntament que vetlli per la coherència de les polítiques i les decisions municipals, i reconsideri la celebració del Road Show de la F1 a la ciutat.

Barcelona, 12 de juny de 2024 – La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha conclòs que l’actuació municipal de permetre la celebració del Road Show de la Formula 1 al passeig de Gràcia no és coherent amb les polítiques locals de mobilitat sostenible, ni amb el respecte als drets a l’espai públic, a un medi ambient sa i a la salut.

La defensoria ha demanat a l’Ajuntament de Barcelona que ponderi els beneficis que obtindrà la ciutat acollint aquesta activitat i l’afectació de drets de ciutadania que suposarà. En aquest exercici de ponderació, cal tenir en compte que les polítiques mediambientals dels municipis han de seguir el principi de precaució, segons el qual si una acció o política pot causar danys al medi ambient o a la salut, aquesta no ha d’executar-se.

D’aquesta manera, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha traslladat les següents recomanacions i suggeriments a l’Ajuntament de Barcelona:

– Recomanar al Districte de l’Eixample i a l’Àrea d’Economia, Hisenda, Promoció Econòmica i Turisme que valorin l’afectació de drets que comporta la celebració del Road Show i considerin la possibilitat de cancel·lar l’activitat. 

– Suggerir al Districte de l’Eixample i a l’Àrea d’Economia, Hisenda, Promoció Econòmica i Turisme que la celebració del Road Show es dugui a terme en un espai habilitat per acollir aquest tipus d’activitat, com pot ser el Circuit de Barcelona-Catalunya, i que habiliti mitjans de transport públic per a possibilitar el desplaçament de la ciutadania que vulgui assistir a aquest espectacle. 

– Suggerir a l’Àrea d’Economia, Hisenda, Promoció Econòmica i Turisme que en les decisions sobre la promoció i celebració de grans esdeveniments vetlli per la coherència de les polítiques municipals i el respecte dels drets de ciutadania.  

L’origen de l’actuació de la Sindicatura de Greuges de Barcelona rau en una queixa formalitzada per deu entitats i associacions: Catalunya Camina;FAVB (Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona); BACC (Bicicleta Club de Catalunya); Eixample Respira; P(A)T-APAT – Prevenció Accidents Trànsit; PTP (Promoció del Transport Públic); Revolta Escolar; Mother’s Rebellion Barcelona; Maragall Respira i Sant Martí Respira.

Què és el Road Show de la Formula 1

En el marc del Gran Premi de F1 que se celebrarà entre el 21 i el 23 de juny al Circuit de Barcelona-Catalunya, la ciutat acollirà una sèrie d’activitats al centre de la ciutat entre el 15 i el 22 de juny. Entre aquestes iniciatives, es troba el Road Show (19 de juny a les 18 h al passeig de Gràcia): els pilots de F1 sortiran amb els seus monoplaces des de la ronda Universitat, giraran a la rotonda de la Gran Via i continuaran fins a arribar gairebé al carrer Aragó, on tornaran a girar cap al sud. La velocitat màxima permesa serà de 100 km/h, segons ha anunciat el consistori.

El dret a l’espai públic i els usos privatius de la via pública

L’espai públic de la ciutat està destinat a l’ús i gaudi de totes les persones. No obstant això, les vies públiques poden admetre diferents tipus d’usos. Fins i tot, si es reuneixen determinades circumstàncies, aquests poden ser de caràcter privatiu quan un determinat ús n’impedeix d’altres.

En el cas del Road Show de la F1, l’esdeveniment requereix l’obtenció d’una llicència municipal, ja que afectarà altres usos (la circulació i l’estada de les persones) i pot suposar un increment del risc o perillositat de la via.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha incidit en el fet que la concessió de l’autorització municipal no només legitima la realització de l’activitat amb les condicions adequades, sinó que també permet a les autoritats locals actuar de manera planificada i adoptar les mesures necessàries per minimitzar l’impacte de l’esdeveniment a l’espai públic i assegurar el dret de la ciutadania de gaudir-lo.

Les activitats que es desenvolupin a la via pública només poden limitar el dret de la ciutadania als usos generals si es disposa de l’autorització municipal corresponent. En aquesta línia, cal dir que l’Ajuntament no ha fet arribar a la Sindicatura l’autorització municipal ni cap informació sol·licitada referent a aquesta qüestió.

El deure de protecció del medi ambient i el dret a la salut

La Sindicatura considera que acollir un esdeveniment d’exhibició de vehicles de F1 en una ciutat que històricament ha superat els llindars de contaminació atmosfèrica admesos no és una decisió alineada amb el deure de protecció del medi ambient. A més, el districte de l’Eixample, on està previst dur a terme el Road Show, és on es produeixen els nivells més elevats d’exposició al NO2. Cal tenir en compte que els vehicles monoplaces, a més del soroll que emeten quan circulen a gran velocitat, són una font generadora de gasos contaminants, sobretot si derrapen.

Resulta difícilment justificable autoritzar activitats contaminants en un context de crisi climàtica i d’un ampli consens mundial envers la necessitat de reduir les emissions de gas d’efecte hivernacle. De fet, l’Ajuntament de Barcelona promou iniciatives rellevants que permeten reduir la contaminació del trànsit rodat, com l’establiment de zones de baixes emissions o la conversió de carrers en carrers de vianants. La Sindicatura de Greuges de Barcelona considera que el dret de les persones a viure en un medi sa, sostenible i respectuós amb la salut ha de prevaldre davant altres factors.