És evident que el temps a donar resposta ha estat excessiu i incompleix amb escreix els terminis d’un mes establerts en la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern”, ha afirmat Vilà.

Nota de premsa