Després de dur a terme dues visites al CAP Gòtic durant el mes d’abril d’enguany, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha obert una actuació d’ofici en què demana informació al consistori sobre la previsió del nou emplaçament i les mesures impulsades per millorar la manca d’espai i els problemes recurrents amb les filtracions d’aigües residuals que pateixen a la ubicació actual.

La manca d’espai

L’equip directiu del CAP Gòtic ha exposat a la Sindicatura de Greuges de Barcelona que el principal problema amb què es troben és la manca d’espai necessari per a desenvolupar la seva tasca amb normalitat, fet que genera afectacions importants en l’atenció a les persones usuàries i en les condicions de treball.

Les problemàtiques generades per la manca d’espai són diverses: dificultats per emmagatzemar tots els elements d’atenció mèdica; espais previstos per a treball intern (sales de reunions o biblioteca) que tenen múltiples funcions; els despatxos de treball tenen caixes i objectes de magatzem; les consultes són compartides per diferents professionals en diferents franges horàries o dies; els vestidors tenen unes dimensions totalment inadequades, i les persones treballadores no disposen d’armariet propi.

Despatx de l’equip professional

La Sindicatura de Greuges de Barcelona també va visitar l’espai dels mòduls habilitats davant el CAP Gòtic, en què va fer-se l’atenció Covid-19 i que ara s’ha recuperat per a les diferents especialitats mèdiques. En aquest emplaçament, les consultes no tenen les mides ni les condicions necessàries per a poder fer una atenció mèdica adequada.

Per exemple, en el cas d’atenció a urgències, cal que la llitera on el pacient està estirat sigui accessible des de dreta i esquerra. Aquí no és possible. Altres dèficits són la inexistència d’una superfície sobre la qual puguin preparar els medicaments o tractaments a aplicar, o la inadequada atenció que poden rebre les persones usuàries de cadires de rodes.

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és Ok6-1024x683.jpg
Consulta mèdica. La llitera no té espai pels dos costats.

El Conveni entre la Generalitat de Catalunya, el Consorci Sanitari de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona per a la millora de la qualitat de la xarxa sanitària de la ciutat, de 8 d’octubre de 2008, va aprovar la reserva d’espai per a un nou CAP en substitució de l’actual. Ja han transcorregut catorze anys i segons les darreres informacions rebudes, el nou emplaçament estaria previst a les dependències municipals de la plaça de Carles Pi i Sunyer l’any 2028.

Les filtracions d’aigües residuals

Des d’anys enrere, el CAP Gòtic pateix filtracions d’aigües residuals, situació que ha provocat fins i tot el tancament temporal del centre per no poder dur-se a terme l’activitat amb normalitat. L’ICS (Institut Català de la Salut) ubica l’origen d’aquestes filtracions en els pisos situats a sobre del CAP, uns habitatges que són gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

El CAP Gòtic rep la Medalla d’Honor de Barcelona 2021

La Sindicatura de Greuges de Barcelona vol reconèixer la tasca de totes les persones treballadores del CAP Gòtic, que duen a terme un gran esforç per tal que totes les problemàtiques que pateixen en el seu dia a dia laboral no arribin a la ciutadania.

El CAP Gòtic va rebre la Medalla d’Honor de Barcelona 2021, una distinció de l’Ajuntament a la seva implicació en els problemes sanitaris, però també en l’abordatge de problemes socials, econòmics i comunitaris.