El nou projecte de la Sindicatura de Greuges de Barcelona per al període 2021-2026 va començar un any enrere, quan David Bondia va prendre possessió com a nou síndic de greuges de Barcelona el darrer mes d’octubre del 2021.

La Sindicatura aprofita aquesta efemèride per repassar les iniciatives i les accions dutes a terme des de la institució en aquest primer any de nou projecte.

Una Sindicatura al costat de la ciutadania

La ciutat és la seva gent, les seves persones, el seu teixit social. Per aquesta raó, un dels nous propòsits que persegueix la Sindicatura és que la institució estigui present en els setanta-tres barris i els deu districtes que conformen Barcelona. La Sindicatura de Greuges ha de ser un territori i no només una ubicació física. “S’ha de treballar de forma itinerant en el territori per conèixer i connectar amb les problemàtiques de la ciutadania vinculades als drets humans de proximitat”, manifesta David Bondia.

Mensualment es duen a terme tres accions presencials per acostar la institució a la ciutadania:

Iniciativa  Breu descripció
La Sindicatura, a peu de carrer  Visita i passejada pels diferents barris de la ciutat, acompanyades de representants dels moviments veïnals, sectorials, educatius, etc.  
La Sindicatura, a prop teu  Organització d’una audiència del síndic i l’adjunta als diferents barris de la ciutat, amb l’objectiu de presentar la institució a la ciutadania, i que aquesta plantegi els reclams més destacats del barri.  
Sindicatura itinerant  Membres de l’equip de la defensoria es traslladen a equipaments de la ciutat per atendre en primera persona la ciutadania que vulgui fer consultes o presentar queixes.  

Actualment, la Sindicatura ja ha estat present en els barris de Sant Martí de Provençals; la Verneda i la Pau; a Sant Antoni; el Baix Guinardó; el Raval; Vallvidrera, Tibidabo i Les Planes; Bon Pastor; Torre Baró; Ciutat Meridiana; Vallbona; Diagonal Mar-Front Marítim del Poblenou; el Besòs i el Maresme; Barceloneta; Sarrià; Sant Andreu, Les Corts i Clot-Camp de l’Arpa.

Abans de concloure l’any, la Sindicatura es desplaçarà a Horta; el Gòtic; la Marina, o la Marina del Prat Vermell, entre altres.

Una Sindicatura que actuï de manera proactiva

El síndic de greuges de Barcelona, David Bondia, també destaca la importància de tenir una institució proactiva, que actuï en temps real per solucionar, o, fins i tot, per anticipar la vulneració de drets de les persones. Per aquest motiu, en aquest primer any del projecte 2021-2026, la Sindicatura ha impulsat un total de 47 actuacions d’ofici que visibilitzen les diferents problemàtiques de la ciutat.

Entre altres, ressalten quatre actuacions d’ofici, que s’han convertit en informes monogràfics:

En aquesta línia, també hi ha altres intervencions d’ofici de la Sindicatura de Greuges de Barcelona (algunes d’elles encara en procés de resolució) a destacar: la manca d’espai al CAP Gòtic, el funcionament dels serveis socials de la ciutat, o l’ús del Palauet Albéniz i les despeses a càrrec del pressupost municipal.

Més maneres d’intervenir: mediació administrativa i dictamen

Durant aquest primer any, s’han explorat altres vies d’actuació que s’ajustin al reglament de la Sindicatura de Greuges de Barcelona i que permetin anar més enllà en la defensa i la garantia dels drets fonamentals i les llibertats públiques de la ciutadania barcelonina.

Entre altres, la Sindicatura ha iniciat el camí de la mediació administrativa per aconseguir resoldre conflictes entre un ciutadà o ciutadana i l’administració municipal. Concretament, ho ha fet en dos casos: en la gestió de l’espai públic de la ronda Sant Antoni i en la nova ubicació d’un centre d’acollida per a persones sense llar amb addiccions al costat d’una escola.

Pel que fa al primer cas, i després de diverses trobades amb el veïnat, les associacions de comerços i els representants polítics del consistori, la Sindicatura de Greuges de Barcelona va posar èmfasi en la necessitat de trobar una solució participada a la gestió de la dinamització de la llosa de la ronda Sant Antoni fins al moment de la seva retirada.

L’altra situació en què la Sindicatura ha aplicat la mediació administrativa ha estat en la preocupació generada per la nova ubicació d’un centre d’acollida per a persones sense llar amb addiccions al costat d’un centre escolar, que va amoïnar algunes famílies de l’Escola Les Aigües. Aquest procés de mediació va finalitzar amb una resolució conjunta de la Sindicatura de Greuges de Barcelona i el Síndic de Greuges de Catalunya.

Pel que fa a altres vies d’actuació, la Sindicatura també va emetre un dictamen després que el 12 de maig de 2022 es publiqués al BOPB (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona) l’anunci d’informació pública de l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) sobre l’aprovació de l’Ajut d’urgència social per a famílies amb infants de 0 a 16 anys.

Davant l’anunci de presentar les sol·licituds únicament per mitjans electrònics, la Sindicatura va recordar a l’IMSS que cal vetllar de manera efectiva per l’equitat digital i possibilitar altres vies. En el seu dictamen, la defensoria també va recomanar a l’IMSS que garanteixi l’ampliació de 4 milions d’euros en l’import de la convocatòria, donat el greuge comparatiu amb edicions anteriors.

Creació d’un grup de treball per abordar les violències

Per últim, cal destacar que la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha impulsat la creació del Grup de Treball per abordar l’abús i l’assetjament sexual a dones, infància i adolescència, que pretén esdevenir un espai per tractar quin és l’avenç necessari en el tractament d’aquestes situacions per part dels organismes públics locals, així com contribuir al procediment de recuperació de les seqüeles generades en les víctimes.

Aquest grup de treball compta amb la participació de diversos perfils professionals, amb l’objectiu de dur a terme un tractament holístic de la situació: el síndic de greuges de Barcelona, David Bondia; l’advocada i criminòloga experta en dret penal i gènere, Carla Vall; l’actriu i vocal de l’Acadèmia del Cinema Català, Maria Molins; la psicòloga especialitzada en violències masclistes, Aina Troncoso; les periodistes d’investigació Núria Juanico i Albert Llimós; la fundadora de la Fundació Vicki Bernadet, la mateixa Vicki Bernadet, i la psicòloga de l’Associació in via, Patricia Ortuño.  

Analitzar la ciutat en funció de l’afectació de drets

Aquest any 2022, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha establert una nova metodologia de classificació de les seves intervencions. En aquesta nova organització, la institució estructurarà les seves actuacions en funció dels drets afectats.

Concretament, la Sindicatura ha establert quatre àmbits d’actuació i un eix interseccional.