Fa tot just un any, la Sindicatura de Greuges de Barcelona va intervenir en relació a aquesta activitat, i va emetreuna resolució on  demanava a l’Ajuntament, que adoptés mesures cautelars per impedir la celebració d’aquesta concentració a fi de salvaguardar els diversos drets afectats.

Els organitzadors han anunciat que el dia 17 de desembre tindrà lloc la papanoelada motera. Es tracta d’una activitat que concentra un número elevat de motocicletes en un mateix lloc, en un moment concret, que genera un gran impacte mediambiental, un problema de mobilitat i afectacions a la salut, a part d’un risc de seguretat per a les persones, ja que les imprudències en la conducció és una tònica habitual en aquestes concentracions, tal i com va constatar l’Ajuntament de Barcelona l’any anterior.

En aquest sentit, des l’Ajuntament es va mesurar el soroll d’alguns trams del recorregut, amb un resultat de pics al voltant de 85 dB a les hores on transcorria el gruix de la manifestació. Aquest resultat superava entre 10 i 15 dB el del diumenge immediatament anterior. També, es van denunciar diverses infraccions de les persones participants, com l’aixecament de roda davantera, forçar marxes, conduccions negligents, circular per carril bus i no obeir semàfors, entre d’altres.

A més a més, cal tenir en compte que les persones organitzadores d’aquesta marxa no han comunicat la concentració a l’autoritat competent, la Direcció General d’Administració de Seguretat (DGAS) ni a l’Ajuntament de Barcelona. Per tant, si es duu a terme, estarien actuant amb manifest incompliment de la normativa d’aplicació.

La manca de comunicació de la marxa impedeix als responsables municipals organitzar els recursos disponibles, i dissenyar les mesures a aplicar per minimitzar l’impacte de l’activitat sobre l’espai públic i la ciutadania. La improvisació obliga a utilitzar dispositius de serveis públics no programats, que poden afectar l’atenció d’emergències i les necessitats de la ciutadania.

Per tot això, la Sindicatura de Greuges ha demanat a l’Ajuntament de Barcelona, l’estat de tramitació de les denuncies efectuades en la concentració de l’any anterior i les conseqüències als organitzadors de la mateixa. També les accions planificades per evitar aquesta marxa per la ciutat de Barcelona.

Si finalment tingués lloc la concentració malgrat no haver-la comunicat a l’autoritat competent, caldrà que la Guàrdia Urbana actuï de manera eficaç, sancionant totes aquelles conductes infractores que es detectin, i que la DGAS prengui les mesures adequades davant l’incompliment de l’organització de la concentració.

Finalment, i també en el cas de produir-se l’esdeveniment, la Sindicatura considera necessari que l’Ajuntament prengui mesuraments de la contaminació per identificar si se superen els límits legalment previstos, i pugui sancionar les persones organitzadores de l’esdeveniment si s’escau.