Ma Assumpció Vilà ha conclòs que cal impulsar un pla integral que reordeni, dignifiqui, valori l’espai, i posi a l’abast de la ciutadania informació sobre els elements que configuren el Pla de Palau i la seva història.

Nota de premsa