El problema esdevé perquè la normativa parla de centres d’educació obligatòria, concepte que exclou, per exemple, els centres de Formació Professional, els centres únics de Batxillerat, i les escoles bressol o les llars d’infants.

Nota de premsa