La defensora de la ciutadania barcelonina ha lamentat, en els dos casos, el temps transcorregut des que va sol·licitar informació municipal amb relació a aquest assumpte, i creu necessari recordar a l’òrgan municipal gestor l’obligació de col·laborar amb aquesta instància supervisora.

Nota de premsa