En aquests casos, hem recomanat al consistori, en diferents ocasions, actuar de forma proactiva proposant la mediació entre els afectats, per entendre que més enllà de la possible ponderació entre drets vulnerats i la infracció administrativa, existeix un conflicte de convivència que cal abordar.

Nota de premsa