En el marc del programa ‘Visites als barris de la ciutat de Barcelona’ de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, Vilà ha copsat les demandes dels representants de l’Associació Mont d’Orsà de Veïns de Vallvidrera.

Nota de premsa