La situació que genera un greuge per al veïnat rau en el sistema de climatització del Mercat del Clot: l’aire viciat que expulsa aquest sistema impacta directament a la façana del bloc.

Nota de premsa