La tònica general de les actuacions policials a la nostra ciutat està sent justificada i proporcional. Tot i això, la Síndica ha rebut queixes de la ciutadania que mostren aïllades actuacions policials que estan lluny de seguir criteris motivats.

Nota de premsa