Arran d’una queixa ciutadana, recomana a TMB que revisi l’atenció i tractament de les demandes dels usuaris (queixes, reclamacions i/o suggeriments) i que estudiï l’afluència de la línia D20 per tal d’adequar la tipologia de vehicle.

Nota de premsa