Després d’analitzar el cas, Vilà ha conclòs que la promotora de la queixa ha actuat de forma adequada i suficient, però hi ha hagut un problema de coordinació interadministrativa

Nota de premsa