La defensora desenvolupa el Programa de visites als barris de la ciutat de Barcelona des de l’any 2013, amb la finalitat de conèixer de primera mà la realitat dels barris per tal de contextualitzar les queixes que afecten directament la qualitat de vida del veïnat.

Nota de premsa