Resolució relativa al dret a la seguretat ciutadana i el dret a la mobilitat (neteja i gestió de residus)


17/12/2022