Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa relativa a Educació (inscripció a l’educació secundària)


8/08/2022