Resolució de la Sindicatura de Greuges envers una queixa sobre gestió de tributs


18/05/2022