Decisió de la Síndica de Greuges en matèria de llicències d’obres i disciplina urbanística (resposta obligatòria en documentació sol·licitada a l’Ajuntament).


22/03/2021