Estem processant el seu formulari

Formulari de queixes

Els camps marcats amb * són obligatoris

Dades personals


Queixa

Autoritzo a

A actuar en nom i representació davant la Síndica de Greuges de Barcelona en tot allò relatiu a la queixa.Informació sobre el tractament de dades personals

D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem i, en enviar aquest formulari, doneu consentiment, marcant les caselles a l’efecte a què l’Ajuntament de Barcelona tracti les vostres dades amb les finalitats i motivacions que s’indiquen més endavant.

Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers . Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre aquestes. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades en www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades

Les vostres dades seran conservades el temps necessari per complir amb les obligacions legals. Així mateix, en compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació 34/2002 d’11 de juliol, us indiquem que en informar el camp correu electrònic o telèfon mòbil ens autoritzeu a emprar aquests mitjans per la realització de comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada.