Quan pot intervenir?


La Sindicatura de Greuges de Barcelona pot intervenir per sol·licitud dels ciutadans i ciutadanes o dels col·lectius que manifestin queixes o problemes amb l’administració municipal o amb un servei en què l’Ajuntament tingui participació.

Pot intervenir també, per iniciativa pròpia, quan entengui que l’Administració municipal pot haver vulnerat, directament o indirectament, els drets constitucionals de les persones.

La Sindicatura no pot intervenir en els casos següents:

  • Si es tracta d’un problema entre particulars que no implica de cap manera l’administració municipal.
  • Si el motiu de la queixa està pendent d’una resolució judicial.
  • Si la queixa és anònima, denota mala fe o no té prou fonament.

Quan no pot intervenir, la Sindicatura de Greuges de Barcelona orienta i assessora sobre les gestions que es poden fer.