Guàrdia Urbana i drets humans de proximitat: anàlisi d’equipaments policials a la ciutat


15/09/2022