Com es presenta una queixa


FORMULARI EN LÍNIA 

Mitjançant el formulari online de queixa.

Presencialment

La queixa es presenta a l’oficina de la Sindicatura de Greuges de Barcelona en un escrit signat, en què han de constar les dades d’identificació de la persona interessada, i al qual s’han d’adjuntar tots els documents que puguin servir per aclarir i supervisar el cas.

Si no s’aporta l’escrit signat, l’oficina facilita un imprès que es pot emplenar en el moment de la presentació de la queixa.

En el moment de la presentació de la queixa, el servei d’assessoria pot rebre personalment la persona interessada, si aquesta així ho vol. És convenient sol·licitar abans una entrevista concertada.

L’oficina de la Sindicatura de Greuges de Barcelona es troba a la Ronda Sant Pau, 45 (tercera planta). L’horari d’atenció al públic és de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres, amb cita prèvia. El telèfon d’informació és el 93 413 29 00.

Per correu ordinari, electrònic o fax

Si vol dirigir-se per correu ordinari, cal trametre la queixa a l’oficina en un escrit signat, en què han de constar les dades d’identificació de la persona interessada, i al qual s’han d’adjuntar tots els documents que puguin servir per aclarir i supervisar el cas.

Les queixes poden presentar-se per correu electrònic (sindicadegreuges@bcn.cat). La recepció de la queixa per correu electrònic o a través del formulari agilita l’inici de la tramitació. Si s’ha de supervisar, caldrà ratificar-la en un escrit signat, que es pot fer arribar posteriorment per correu ordinari o bé personalment. En tots els casos, pot demanar-se hora per telèfon per mantenir una entrevista amb l’equip d’assessorament d’aquesta Sindicatura.

El fax és el 93 413 29 10.