Autor: admin

La síndica Vilà presenta l’informe 2020 en el seu darrer discurs davant el plenari de l’Ajuntament de Barcelona

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, va presentar el darrer 26 de març l’informe anual del 2020 davant el plenari de l’Ajuntament de Barcelona en un any clarament marcat per la Covid-19.

Es tracta del darrer informe que presenta Maria Assumpció Vilà després de deu anys i dos mandats com a síndica de greuges de Barcelona. Aquest estiu tindrà lloc l’elecció del nou defensor o la nova defensora de la ciutat pels pròxims cinc anys.

Durant l’any 2020 la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha dut a terme 3.543 actuacions. Del total, 1.988 han estat queixes, 1.518 consultes, 35 actuacions d’ofici -fet que suposa un increment del 25%- i 2 visites de barri. S’ha donat la raó a la ciutadania, totalment o en part, en un 78% dels casos.

En el seu discurs, Vilà s’ha acomiadat dels membres del plenari defensant que “he entès la Sindicatura com una feina compromesa i d’estar en constant moviment, res d’aïllar-se en un despatx”. El discurs ha acabat amb una síndica de greuges de Barcelona visiblement emocionada i recordant els moments més importants dels últims deu anys de la Sindicatura. Ja pots veure l’emotiu discurs de la síndica aquí:

Vuit candidatures presentades per a l’elecció de la nova síndica o el nou síndic de Barcelona

Durant els darrers dos mesos, entre el 15 de gener i el 15 de març, el teixit associatiu de la ciutat ha presentat vuit candidatures per al càrrec de síndic o síndica de greuges de Barcelona, persones escollides per les entitats per la seva trajectòria personal i professional i pel seu coneixement de la ciutat. Les vuit candidatures presentades signifiquen un important increment respecte al procés d’elecció del 2016, en què van presentar-se cinc persones per al càrrec.

Entre el 19 d’abril i el 19 de maig tindrà lloc la fase de suports, en què la ciutadania a títol individual i també les entitats podran donar suport a alguna de les candidatures mitjançant la plataforma de participació Decidim.Barcelona. Aquesta fase de suport popular, que es va dur a terme per primera vegada el 2016, persegueix un doble objectiu.

D’una banda, acostar la Sindicatura de Greuges a la ciutadania i donar-la a conèixer com a institució municipal que té la funció de defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques davant de l’administració. De l’altra, potenciar els mecanismes de democràcia activa entre la ciutadania i fer arribar aquesta veu als membres del Plenari del Consell Municipal que, en última instància, segons estableix la Carta Municipal de Barcelona, és l’òrgan competent per escollir el nou síndic o la nova síndica.

Podeu consultar les candidatures aquí.

Nota de premsa

La síndica recomana a l’Ajuntament que arbitri mesures que permetin la participació en els processos selectius de les persones afectades per la Covid-19

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha tingut constància de les queixes de persones opositores en processos selectius municipals que no han pogut continuar amb la seva participació a causa de la Covid-19. La resposta de l’Ajuntament a la síndica ha estat que precisament aquesta actuació s’ubica en el marc d’un accés en condicions d’igualtat a la funció pública.

Davant la recent convocatòria d’oposicions municipals per aquest any 2021, que ja es troba en el període d’inscripcions, la Sindicatura de Greuges de Barcelona ha recomanat a l’Ajuntament que trobi solucions i alternatives per assegurar la participació de les persones afectades per la Covid-19 en els processos selectius, tal com ja fan altres administracions com la Junta de Castella i Lleó.

Els dos casos denunciats

Una de les queixes rebudes a la Sindicatura exposava que optava a una plaça d’agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, i el dia anterior a la primera prova selectiva va donar positiu del virus de la Covid-19. Segons les instruccions per a la realització de la prova, aprovades pel Departament de Selecció i Provisió de Recursos Humans, no va poder participar en el procés selectiu.

Un altre cas, aquest en un moment del procés de selecció molt més avançat, explicava que estava convocat el dia 20 de novembre per dur a terme l’entrevista, i el dia 17 de novembre va donar positiu de la Covid-19. Detallava que havia contactat amb l’Oficina d’Informació d’Oposicions i Concursos per informar de les circumstàncies en què es trobava i el van informar que havia de presentar una instància en què exposés els fets. Així ho va fer amb data 18 de novembre, quan va sol·licitar l’ajornament de la realització de l’entrevista.

Sense alternatives

El consistori ha informat la Sindicatura de Greuges de Barcelona que va donar resposta a la instància el 15 de desembre de l’any 2020. Se li va denegar la petició de  posposar la pràctica de l’entrevista, atès que en la data de finalització de la quarantena de la persona opositora ja hauria finalitzat el període de realització d’entrevistes.

L’Ajuntament va dictar i publicar instruccions per al desenvolupament de les proves, que incorporaven mesures de seguretat per evitar contagis, i preveia la impossibilitat d’accedir a les instal·lacions on tindrien lloc les proves a aquelles persones diagnosticades de la Covid-19, que estiguessin en quarantena, o bé que haguessin estat en contacte estret amb una persona contagiada els 14 dies anteriors a la pràctica de la prova. Ara bé, la instrucció no dóna alternatives als aspirants que es trobin en aquestes circumstàncies descrites.

Aquesta disposició implica el deure de totes les persones a les quals s’hagi prescrit aïllament o quarantena a complir amb aquestes mesures. Tot i això, la Sindicatura vol destacar que aquest precepte no és incompatible amb la implementació d’altres mesures que permetin la participació dels aspirants que es trobin en aquestes circumstàncies.

La síndica entén que una mesura tan restrictiva com la imposada pot comportar precisament l’efecte contrari, ja que és probable que aspirants que es trobessin en les circumstàncies descrites en la instrucció, davant la possibilitat de perdre la convocatòria, acudeixin igualment a la realització de la prova. A més a més, en un dels casos la persona ja estava en el procés final, el de l’entrevista, després d’haver superat diverses proves anteriors.

Tot i que l’Ajuntament defensa l’actuació en el principi d’igualtat en l’accés a la funció pública, la síndica creu que aquesta mesura pot comprometre aquest dret reconegut en l’article 23.2 de la Constitució espanyola. El dret d’accés a la funció pública és un dret de configuració legal i, per tant, l’aplicació de limitacions també haurien de venir imposades legalment. Per aquest motiu, cal buscar fórmules per evitar restriccions innecessàries a l’exercici d’aquest dret fonamental i que prevalgui la interpretació més favorable a la seva efectivitat.

Així ho han fet altres administracions, com la Junta de Castella i Lleó, en què la Direcció de la Funció Pública ha dictat criteris per a la celebració de proves en processos selectius a persones afectades per la Covid-19. La seva instrucció preveu que, si es produïssin aquestes circumstàncies, i sempre que els aspirants afectats així ho reclamessin, els òrgans de selecció hauran de fixar una altra data per a la realització de les proves selectives a les quals no van poder concórrer.

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha conclòs que “sembla que altres solucions són possibles i resulten més justes i idònies per respectar el dret d’igualtat en l’accés a la funció pública”, i ha recomanat a l’Ajuntament que estudiï la possibilitat d’arbitrar mesures que permetin la participació en els processos selectius a les persones afectades per la Covid-19.