Resolució relativa al dret al medi ambient (neteja i gestió de residus al carrer de les Flors)


17/12/2022