Resolució relativa al dret a una bona administració (responsabilitat patrimonial)


17/12/2022