Resolució relativa al dret a l’espai públic (ús i manteniment de l’espai públic)


22/11/2022